Bảo hiểm cược đầu tiên Esportsbull

Bảo Hiểm Cược Esportsbull Đầu Tiên của bạn: Hoàn Tiền 100% tới 500.000 VNĐ cho cược đầu tiên đặt vào Esportsbull tại Thể Thao Dafa.

Cách nhận thưởng

  • Điền thông tin đăng nhập dafabet chính xác để tham gia khuyến mãi
  • Đặt cược Esportsbull đầu tiên của bạn.
  • Phiếu cược Esportsbull đầu tiên của bạn sẽ được bảo hiểm! Nếu không may có kết quả thua, bạn sẽ nhận ngay hoàn tiền 100% tới 500.000 VNĐ trong vòng 72 giờ kể từ khi phiếu cược có kết quả!

Điều khoản & điều kiện

1. Khuyến mãi này dành cho tất cả thành viên nhà cái dafabet tại Thể Thao đã gởi đơn tham gia khuyến mãi.

2. Người chơi phải chắc chắn rằng mình đã gởi phiếu tham gia trước khi đặt cược, nếu không sẽ bị xem là không đủ điều kiện.

3. Chỉ phiếu cược đầu tiên tại Esportsbull mới được tính cho khuyến mãi.

4. Để hợp lệ, phiếu cược Esportsbull đầu tiên này cần được đặt ở tỷ lệ cược tối thiểu 1.50 DEC.

5. Nếu phiếu cược Esportsbull hợp lệ đầu tiên của người chơi có kết quả thua, người chơi sẽ được nhận hoàn tiền 100% tới 500.000 VNĐ.

6. Khuyến mãi chỉ áp dụng cho cược thua tại Esportsbull. Nếu cược đầu tiên là thắng, người chơi sẽ không đủ điều kiện nhận Thưởng.

7. Yêu cầu đặt cược tiền thưởng: 1 lần trước khi người chơi có thể rút tiền hoặc chuyển quỹ.

8. Cược hòa, vô hiệu, hoàn tiền; cược thanh toán sớm, cược esports, Thể thao Fantasy và cược Thể thao ảo tại Thể thao Dafa sẽ không được tính cho yêu cầu đặt cược của tiền thưởng.

9. Để đủ điều kiện nhận tiền thưởng hoàn tiền, người chơi cần đã có lịch sử nạp tiền nhiều lần tại Dafabet.

10. Người chơi chỉ có thể nhận thưởng một lần trong cùng một thời điểm. Để có thể nhận thưởng ở một khuyến mãi khác, người chơi sẽ phải hoàn thành yêu cầu đặt cược của khuyến mãi trước đó.

11. Người chơi mở nhiều tài khoản sẽ không đủ điều kiện tham gia khuyến mãi.

Điều khoản & Điều kiện chung của dafabet khuyến mãi được áp dụng.

link đăng ký dafabet

Bài viết liên quan