Đăng nhập W88 hàng ngày nhận ngay giải thưởng

Chỉ cần dành chút thời gian mỗi ngày để đăng nhập vào nhà cái W88 để nhận thưởng. Quá đơn giản và dễ dàng đúng không, cùng tham gia nào.

Điều kiện & điều khoản

1. Thời gian khuyến mãi có hiệu lực từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 01/11/2019 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 30/11/2019.

2. Chỉ cần đăng nhập vào trò chơi Vua Câu Cá bằng thiết bị di động và có cơ hội nhận ngay giải thưởng như sau:

Đăng Nhập Vào Trò Chơi Giải Thưởng
Đăng nhập 1 ngày 30 Xu
Đăng nhập liên tục 2 ngày 50 Xu
Đăng nhập liên tục 3 ngày 80 Xu
Đăng nhập liên tục 4 ngày 100 Xu
Đăng nhập liên tục 5 ngày 150 Xu
Đăng nhập liên tục 6 ngày 180 Xu
Đăng nhập liên tục 7 ngày 200 Xu

3. Nhà cái có quyền ngưng bất kỳ W88 khuyến mãi nào.

4. Các Quy Định Chung của khuyến mãi được áp dụng.

link đăng ký w88

Chưa phân loại

Bài viết liên quan