Để làm đại lý cá độ thì doanh nghiệp luôn phải đáp ứng các điều kiện nào?

Theo tin tức từ nghị định 06/2017/NĐ-CP, trong hình thức kinh doanh cá độ bóng đá là một hoạt động kinh doanh có điều kiện và không truyền cảm ứng cho các doanh nghiệp phát triển, song song đó là phải phụ thuộc vào sự quản lý chặt chẽ tại các cơ quan điều hành từ nhà nước, chắc chắn chấp hành các quy luật ở pháp luật.

cá độ bóng đá

Chỉ các doanh nghiệp đáp ứng đủ điều kiện mới có thể kinh doanh đặt cược. Sau khi hoàn thành thủ tục đăng ký đầu tư, doanh nghiệp phải xin cấp Giấy chứng nhận đáp ứng đủ điều kiện để kinh doanh đặt cược.

Doanh nghiệp có thể trực tiếp thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định hoặc chọn đại lý bán vé đặt cược, thiết lập các điểm bán vé đặt cược cố định để phân phối vé đặt cược.

Doanh nghiệp kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế sẽ được lựa chọn tổ chức làm đại lý bán vé đặt cược.

Điều kiện kinh doanh đại lý bán vé đặt cược đối với một tổ chức

  • Là một tổ chức kinh tế được thành lập và có giấy phép hoạt động hợp pháp tại Việt Nam;
  • Đáp ứng được các yêu cầu về nghĩa vụ thanh toán theo quy định của luật pháp về giao dịch, đảm bảo thực hiện tốt nghĩa vụ thanh toán đối với doanh nghiệp kinh doanh đặt cược;
  • Có điểm bán vé đặt cược cố định đúng với quy định.

Việc thiết lập điểm bán vé đặt cược cố định cần đáp ứng đủ các điều kiện dưới đây

Điều 1. Nằm ở địa bàn kinh doanh đặt cược theo quy định

Địa bàn kinh doanh đặt cược nhà cái bóng đá quốc tế gồm:

Tại một số tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương bằng phương pháp phân phối vé đặt cược thông qua thiết bị đầu cuối. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp cùng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Tư pháp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công an trình Thủ tướng Chính phủ quyết định lựa chọn các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương để tiến hành thí điểm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế;

Trên phạm vi cả nước với phương thức phân phối vé đặt cược thông qua điện thoại.

Điều 2. Đảm bảo phạm vi bán kính 500m lân cận không có các trường học, khu vui chơi công cộng dành cho trẻ em.

Điều 3. Cơ sở hạ tầng phải đảm bảo đáp ứng được truyền tải kịp thời, đầy đủ các thông tin đặt cược.

Đại lý bán vé đặt cược phải có trách nhiệm thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế với nhà nước đúng với quy định.

Do vậy, chỉ tổ chức mới có điều kiện làm đại lý bán vé đặt cược bóng đá quốc tế.

Về hình thức kinh doanh cá độ bóng đá trực tuyến, Theo nghị định 06/2017/NĐ-CP quy định, Chính phủ sẽ chấp nhận cho một doanh nghiệp được phép thử kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế.

Giới hạn thí nghiệm sẽ là 5 năm. Sau thời hạn thí nghiệm, Chính phủ sẽ thực thi và phân tích và đánh giá tổng kết đạt được, nghị định chấp nhận tiếp tục thí nghiệm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế hay là bãi bỏ thí nghiệm.

Doanh nghiệp thí nghiệm kinh doanh đặt cược bóng đá quốc tế luôn phải có vốn điều lệ duy trì nhỏ nhất là 1.000 tỷ đồng và phải chấp hành những quy định khác. Các bộ và các ngành liên quan như Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư… sẽ bố trí đấu thầu để chọn ra những doanh nghiệp được đồng ý tổ chức thí nghiệm kinh doanh đặt cược ở cá độ bóng đá uy tín của quốc tế.

Bài viết liên quan