Free Spins tại giải thưởng Fun88

Độc quyền tại Fun88 quy đổi Free Spins với điểm thưởng của bạn !!!

Chi tiết tiền thưởng

  • Thành viên có thể sử dụng điểm thưởng để quy đổi đến 50 vòng quay miễn phí tại trang Giải Thưởng Fun88.
  • Thành viên có thể sử dụng điểm thưởng để quy đổi những vòng quay miễn phí tại trò chơi slot Fruit Bat Crazy (BSG) với chi tiết như sau:
Điểm Thưởng Freespin
600 50
250 15

Điều khoản và điều kiện

1. Khuyến mãi bắt đầu từ 1/11/2019 (00:00 – GMT+8) – 30/11/2019 (23:59 – GMT+8)

2. Chương trình áp dụng đối với 1.000 thành viên Fun88 có tham gia gửi tiền chơi với tiền VND.

3. Mỗi thành viên phổ thông có thể tham gia quy đổi mỗi mức thưởng 1 lần trong suốt thời gian khuyến mãi. Mỗi thành viên Ưu Tú có thể tham gia quy đổi mỗi mức thưởng 3 lần trong suốt thời gian khuyến mãi. Trường hợp thành viên quy đổi nhiều lần, số điểm thưởng sẽ được hoàn trả.

*Lưu ý: Sản phẩm “Free Spins” tại trang Giải Thưởng dành cho thành viên phổ thông và thành viên ưu tú sẽ có biểu tượng khác nhau. Thành viên phổ thông KHÔNG thể quy đổi sản phẩm dành cho thành viên ưu tú và ngược lại.

4. Vòng quay miễn phí sẽ được cập nhật vào trò chơi slot tương ứng trong vòng 24 tiếng sau khi quy đổi thành công tại trang Giải Thưởng.

5. Lệnh quy đổi vòng quay miễn phí từ những thành viên chưa tham gia gửi tiền tại Fun88 sẽ bị từ chối. Điểm thưởng sẽ được hoàn trả trong vòng 24 tiếng.

6. Những vòng quay miễn phí sẽ bị hủy nếu không được sử dụng trong vòng bảy (7) ngày kể từ khi nhận thưởng.

7. Những vòng quay miễn phí sẽ không được tính vào doanh thu cược tại Trò Chơi Fun88.

8. Fun88 không chịu trách nhiệm trong trường hợp thành viên hủy những vòng quay miễn phí đã được cập nhật từ khuyến mãi này.

Điều Khoản và Điều Kiện Chung của khuyến mãi Fun88 sẽ được áp dụng cho chương trình này.

link đăng ký fun88

Bài viết liên quan