Nhận ngay hoàn trả tiền thua cược Slot lên đến 2,560 VNĐ

Hoàn Trả Hàng Ngày Cho Thành Viên Vip Vàng, Thành Viên Vip Kim Cương Và Thành Viên Vip Bạch Kim, Hoàn Trả Hàng Tuần Cho Các Thành Viên Khác! Đừng Bỏ Lỡ Cơ Hội , Tham Gia Ngay !

Thể lệ chương trình

  • Khuyến mãi này bắt đầu từ 00:00:00 (GMT+8) ngày 18/11/2019 đến 23:59:59(GMT+8) ngày 24/11/2019.
  • Chương trình này áp dụng cho các thành viên đăng ký W88 với tiền tệ USD, IDR, RMB, VND, THB, MYR ,KRW.
  • Thành viên cần tiến hành đặt cược vào bất cứ trò chơi Slots và với tổng tiền thua cược là 6,000 VND hoặc cao hơn và có cơ hội nhận ngay hoàn trả tiến thua cược Slots lên đến 2,560 VND.

Điều kiện & điều khoản

1. Trong thời gian diễn ra khuyến mãi, thành viên cần tiến hành đặt cược vào bất cứ trò chơi Slots và với tổng tiền thua cược là 6,000VND hoặc cao hơn và có cơ hội nhận ngay hoàn trả tiến thua cược Slots lên đến 2,560 VND.

2. Thành Viên sẽ nhận tiền hoàn trả thua cược dựa trên tổng số tiền thua cược của 6 câu lạc bộ Slots: Club Palazzo, Club Bravado, Club Apollo, Club Massimo, Club Divino và Club Gallardo. Cách hoàn trả theo 2 cấp độ như sau:

Tiền tệ Cấp độ 1 Cấp độ 2
Tiền thua cược Hoàn trả Tiền thua cược Hoàn trả
VND 6,000 240 90,000 2,560

3. Hoàn trả tiền thua cược sẽ được tính trên các câu lạc bộ Slots như sau: Club Bravado/ Club Palazzo/Club Divino/Club Apollo/ Club Gallardo và Club Massimo. Các trò chơi RNG, trò chơi trực tuyến/Casino trực tuyến sẽ không được tính trong chương trình khuyến mãi này.

4. Hoàn trả tiền thua cược Slots hàng ngày & hàng tuần chỉ hợp lệ khi Thành Viên yêu cầu hoàn tiền thua cược của một (01) ngày trước đó. Ví dụ: Thành Viên có đủ điều kiện yêu cầu hoàn tiền thua cược Slots của ngày 28/12 sau lúc 02:00 am(GMT+8) vào ngày 29/12. Thành Viên sẽ không được yêu cầu nhận thêm hoàn tiền thua cược Slots của ngày hôm trước.

5. Chương trình này có thề kết hợp với chương trình hoàn trả.

6. Tiền hoàn trả thua cược cần phải trải qua 12 vòng trước khi thực hiện giao dịch rút tiền (sản phẩm yêu cầu: 6 slots trên)

7. W88 có quyền ngưng chương trình khuyến mãi này vào bất kỳ thời gian nào.

8. Các quy định chung của khuyến mãi W88 được áp dụng.

link đăng ký w88

Bài viết liên quan