Phương pháp tiến công trong cờ tướng (P7)

soccer predictions‎
  1. Lấy ít địch nhiều:

Quân cờ it nhưng chiếm đựoc vị trí trọng yếu, khống chế đựoc quân đối phưong, hô ứng cho nhau, kết hợp tạo sức mạnh đánh bào chỗ yếu của địch. Đó là mạnh về thế, lấy thế chế lực.

Chiến thuật của kẻ dùng binh ít, tinh nhuệ là xuất kỳ bất ý, tốc chiến tốc thắng.

thuong4

Xem thêm hướng dẫn chơi poker

Xưa nay thuật dụng binh quý ở chỗ ít mà tinh nhuệ, không quý nhiều mà kém cỏi. Chơi cờ cũng là thuật dụng binh, điều binh khiển tứong.

Các nhà bình luận cho rằng nhiều quân nhiều giúp ngừoi ta thêm can đảm. Nhưng ngừoi chơi ít biết dụng binh, luồn lách làm cho đối phưong mất tự tin, mất tự chủ, kinh hồn thì vẫn giành đựoc phần thắng.

Quân cờ nhiều nhưng ở thế bất lợi, sa vào hãm địa, tới lui khó khăn, không thể cứu nhau thì vô dụng.

  1. Tận dụng sở trường:

Biết dùng thế mạnh của mình đánh vào chỗ yếu của đối phưong là nguyên nhân của thắng lợi. Biết che giấu chỗ nhựoc, sở đoản của mình là ngừoi khôn khéo.

Đối phưong nhiều quân hơn, muốn kéo dài thì ta tìm cách tấn công thần tốc (Để chiếu bí Tứong đối phưong trứoc khi đối phưong vây hãm mình).

Ngựơc lại nếu ta nhiều quân hơn thì cần lợi dụng ưu thế này đổi quân, giản hóa trận địa. địch hung hãn tấn công ta kiên trì bẻ gãy, địch lơ là phòng ngự ta bất ngở đột kích, tấn công… Thiên biến vạn hóa.

Không có ai tòan diện, đều có sở trừong và sở đoản. Trong ván cờ cũng có chỗ ưu thế và chỗ hở.

Xem thêm dang ky m88

  1. Cái dũng của binh:

Tốt có sự yểm trợ của Xa, Mã thì rất mạnh. Tốt làm ngòi cho Pháo thì Pháo càng linh hoạt. Tốt đã tiến tới cung thì số mệnh Tướng, Sĩ, Tượng khó toàn.

Các nhà nghiên cứu Tượng kỳ gọi Tốt hay Binh là đoàn binh. Con Tốt là quân để cận chiến rất dũng mãnh, coi cái chết rất nhẹ, xung sát cả Pháo, Mã.

Phải biết tận dụng sức mạnh, sự dũng mãnh của Tốt. Nếu đi Tốt sai lầm thì Tốt sẽ vô dụng, hi sinh vô ích. Các danh kỳ chỉ hơn nhau con Tốt trong tàn cuộc.

Cờ tàn Tốt lại càng đựoc trọng dụng, ngừoi chơi cờ hay gọi là xe cụt hay xe con. Khi đã đến gần Pháo Mã, Tựong thì đều phải bỏ chạy. Vì vậy phép đánh cờ phải quý Tốt, nhất là cờ tàn.

Nguồn: https://nhacaionline.com/nha-cai-m88/

Bài viết liên quan

Comments are closed.