Quy định của đua ngựa, đua chó Úc

soccer predictions‎

Đua Ngựa và đua chó kiểu Úc được quản lý bởi máy tính dưới sự kiểm soát của TAB.

bikiniii

 

Xem thêm chơi poker online

1. Định Nghĩa Thuật Ngữ

 • “Backed” có nghĩa là đặt cược vào ngựa tham gia cuộc đua, ngựa về đích hoặc cũng có thể cược kết hợp.”
 • “Ngựa tham gia cuộc đua”có nghĩa là một con ngựa hoặc con chó tham gia vào cuộc đua từ lúc bắt đầu chấp nhận đặt cược, nhưng không bao gồm con ngựa hoặc con chó rút lui khỏi cuộc đua.”
 • “Ngựa Về đích” có nghĩa là con ngựa/chó hoàn tất đường đua, nhưng không bao gồm con ngựa/chó không thỏa điều kiện hoặc công bố là không tham gia trước khi có sự công bố chính thức về cân nặng.
 • “Nhà đầu tư” là người đặt cược và cược được chấp nhận bởi TAB hoặc câu lạc bộ đua ngựa đựa kiểm soát bởi hệ thống máy tính.

2. Cược thắng (Win Pool)

 • Mục đích là để chọn ngựa chiến thắng trong một cuộc đua nhất định.
 • Cược sẽ không được chấp nhận nếu số lượng ngựa tham gia nhỏ hơn 2.
 • Nếu số lượng ngựa trong cuộc đua nhỏ hơn 2 tại bất kỳ thời điểm nào hoặc không có bất kỳ ngựa nào hoàn tất đường đua, cược Thắng sẽ kết thúc và các vé cược sẽ được hoàn trả.
 • Số tiền thắng cược (trừ đi các khoản khấu trừ theo quy định) sẽ được chia cho các vé cược đặt vào con ngựa về vị trí đầu tiên.
 • Nếu có vị trí đồng hạng nhất trong cuộc đua, tiền thắng được tính như sau: tiền thắng sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau cho những con ngựa về đồng hạng và khoản tiền này sẽ tiếp tục được phân chia cho mỗi nhà đầu tư đặt vào con ngựa về đồng hạng.

3. Cược xếp hạng (Place Pool)

 • Tiền thắng cược xếp hạng cho 2 vòng đua (trừ đi các khoản khác khấu trừ theo quy định) được chia thành 2 phần bằng nhau trong đó có một phần để chia cho các nhà đầu tư đặt cược cho ngựa về đích đầu tiên trong cuộc đua và phần thứ hai để chia cho các nhà đầu tư đặt cược vào ngựa về đích vị trí thứ hai trong cuộc đua.
 • Nếu có vị trí đồng hạng nhất cho 2 vòng đua, tiền thắng được tính như sau: tiền đặt cược sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau cho những ngựa về đồng hạng nhất và số tiền này sẽ được chia đều cho những nhà đầu tư đặt vào con ngựa về hạng nhất.
 • Mục đích là để chọn ngựa về đích đầu tiên, nhì, hoặc cũng có thể là ba.
 • Cược sẽ không được chấp nhận nếu số ngựa tham gia cuộc đua ít hơn 5.
 • Sẽ diễn ra việc chia thưởng vị trí cho 2 cuộc đua nếu số lượng tham gia đăng ký trước hạn định chấp nhận bởi đơn vị tổ chức hoặc các câu lạc bộ đua ngựa tổ chức cuộc đua liên quan ít hơn 8.
 • Nếu số lượng ngựa tham gia ít hơn 5 tại bất cứ lúc nào hoặc không có ngựa nào hoàn thành cuộc đua, cược Xếp Hạng sẽ kết thúc và tất cả cược được hoàn trả.

Xem thêm nha cai v9bet

 • Nếu có 3 hoặc nhiều con ngựa về vị trí thứ nhất trong 3 vòng đua, tổng số tiền thắng cược sẽ được chia đều cho các con ngựa đồng hạng nhất, và khoản tiền này sẽ tiếp tục được phân chia cho các nhà đầu tư đặt vào con ngựa về đồng hạng nhất.
 • Sẽ xảy ra chia thưởng cược vị trí cho 2 cuộc đua nếu số đấu thủ tham dự cuộc đua đăng ký trước hạn được chấp thuận bởi đơn vị tổ chức hoặc câu lạc bộ đua ngựa tổ chức cuộc đua liên quan là 8 hoặc nhiều hơn.
 • Tiền thắng cược xếp hạng cho 3 vòng đua (trừ đi các khoản khấu trừ theo quy định) sẽ được chia thành 3 phần bằng nhau trong đó có một phần để chia cho các nhà đầu tư đặt vào ngựa về đầu tiên, phần thứ hai để chia cho các nhà đầu tư đặt cược vào ngựa về nhì và phần thứ ba chia cho các nhà đầu tư đặt cược vào ngựa về ba.
 • Nếu có 2 con ngựa về đồng hạng nhất trong 3 vòng đua nhưng không có nhà đầu tư đặt cược vào cả hai con ngựa này, tổng số tiền thắng cược sẽ được chia cho các nhà đầu tư đặt vào con ngựa về vị trí thứ ba.
 • Nếu có một con ngựa về vị trí đầu tiên và 2 hoặc nhiều con ngựa về vị trí thứ hai trong 3 vòng đua, một phần ba số tiền thắng cược được chia cho các nhà đầu tư đặt vào ngựa về đích đầu tiên, hai phần ba số tiền còn lại sẽ được chia thành nhiều phần bằng nhau cho những con ngựa về đồng hạng hai và khoản tiền này sẽ tiếp tục được phân chia cho mỗi nhà đầu tư đặt vào con ngựa về đồng hạng hai.
 • Nếu có 2 con ngựa đồng hạng vị trí đầu tiên trong 3 vòng đua và cả hai con ngựa này đều được đặt cược vào, hai phần ba số tiền thắng cược sẽ được chia thành 2 phần bằng nhau và khoản tiền này được tiếp tục chia cho các nhà đầu tư đặt vào các con ngựa đồng hạng nhất và một phần ba số tiền còn lại sẽ được chia cho các nhà đầu tư đặt vào con ngựa về vị trí thứ ba.
 • Nếu có 2 con ngựa đồng hạng vị trí đầu tiên trong 3 vòng đua và chỉ có một con ngựa có nhà đầu tư đặt cược vào, tổng số tiền thắng cược được chia thành 2 phần bằng nhau; một phần được chia cho các nhà đầu tư đặt cược vào ngựa đồng hạng nhất và phần còn lại được chia cho các nhà đầu tư đặt vào con ngựa về vị trí thứ ba.

Nguồn: https://danhsachnhacai.com/huong-dan-cach-dang-ky-tai-khoan-v9bet-nhanh-nhat/

Bài viết liên quan

Comments are closed.