Siêu sao casino nhận thưởng khi hoàn thành nhiệm vụ tại dafabet

Ưu đãi từ nhà cái dafabet cho Siêu sao casino sau khi hoàn thành nhiệm vụ sẽ được nhận thưởng lớn lên đến 125€!

Cách tham gia

Đăng nhập dafabet vào phần mềm và nhấn “Start” ở các nhiệm vụ chính để đăng ký tham gia khuyến mãi.

Hoàn thành mỗi nhiệm vụ để nhận giải thưởng tiền mặt tương ứng. Giá trị giải thưởng sẽ càng tăng khi bạn hoàn thành càng nhiều cấp độ.

Cấp độ Nhiệm vụ Giải thưởng
1 Cược 250€ ở trò Dragon Champions €5
2 Cược 500€ ở trò Pixel Samurai €10
3 Cược 850€ ở trò Sacred Stones €25
4 Cược 1.200€ ở trò Gladiator – Road to Rome €35
5 Cược 2.000€ ở trò Wolves Wolves Wolves! €50

Điều kiện và điều khoản

1. Khuyến mãi chạy từ 18-29/11/2019 và dành cho tất cả người chơi Poker.

2. Người chơi chỉ cần đăng ký tham gia khuyến mãi một lần và hoàn thành các nhiệm vụ để điều kiện nhận những giải thưởng.

3. Giải thưởng sẽ được nhả theo tỷ lệ 5€ cho mỗi 5 Status Points kiếm được

4. Khuyến mãi này giới hạn cho một tài khoản, một địa chỉ email, một tài khoản ngân hàng và một máy tính đối với mỗi người chơi. Tất cả người chơi sẽ được kiểm tra ngẫu nhiên việc trùng thông tin đăng ký.

5. Dafabet có quyền từ chối khuyến mãi nếu người chơi tham gia khuyến mãi với nhiều tài khoản.

6. Dafabet có quyền từ chối khuyến mãi nếu người chơi có hành vi thông đồng hoặc gian lận khi tham gia khuyến mãi.

7. Dafabet có toàn quyền sửa đổi, hủy bỏ, từ chối, hay thu hồi bất kỳ khuyến mãi nào.

8. Quyền quyết định cuối cùng thuộc về nhà cái Dafa. Điều khoản & Điều kiện chung của dafabet khuyến mãi được áp dụng.

link đăng ký dafabet

Bài viết liên quan