Tìm hiểu định nghĩa trong bida lỗ (Part 2)

6. Đánh trượt

Là khi bi cái không chạm vào bi nào. Phạm lỗi :
Là bất cứ vi phạm nào đối với các điều luât của bida snooker. Điểm đặt bị chiếm :Một điểm được gọi là bị chiếm khi bi không thể đặt lên điểm đó mà không chạm bi khác.
Đẩy cơ: Cú đánh đẩy cơ được thực hiện khi đầu cơ vẫn tiếp xúc với bi cái. Sau khi bi cái bắt đầu chuyển động về phía trước – nha cai uy tin nhat the gioi . Bi cái tiếp xúc bi mục tiêu ngoại trừ khi bi cái và bi mục tiêu hầu như chạm vào nhau, nó sẽ không bị xem như là đẩy cơ nếu bi cái tiếp xúc vào bi mục tiêu ở phần rất mỏng

7. Bi trong cuộc

Bi trong cuộc là khi nó không phải ở trạng thái trong tay.
Bi đỏ là trong cuộc khi được đặt vào điểm và vẫn như vậy cho đến khi nó được đưa vào lỗ hoặc rời khỏi bàn – bài poker
poker1

8. Trong tay

Đánh trúng nhiều bi một lúc: Là khi không có bất cứ sự vi phạm Luật nào, bi cái tiếp xúc cả hai bi mục tiêu trong một cú đánh
Bi của người đánh trong tay khi: Trước khi bắt đầu mỗi ván ; Khi bi đã vào lỗ; Khi đã bị rời khỏi bàn.
Nó vẫn ở trong tay cho đến khi:
Đánh trúng luật từ trạng thái trong tay
Phạm lỗi khi bi đang ở trên bàn

9. Bi ở trong Baulk

Bi ở trong Baulk là khi nó đứng trên đường Baulk hoặc ở giữa đường Baulk và băng đáy. Bi rời khỏi bàn.
Bi bị coi rời khỏi bàn nếu nó nằm yên không phải trong lòng bàn tay hay dưới lỗ hoặc bi nhảy lên trong khi đánh

Nguồn: https://nhacaionline.com/nha-cai-uy-tin/

Bài viết liên quan

Comments are closed.